KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH THAM GIA GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH THAM GIA GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/KHCM -LTHG Đăk Mâm, ngày 20 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh tham gia ‘ Hội thi giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện” năm học 2017-2018 Kính gửi: Khối trưởng và các giáo viên – Căn [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]