Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/CT-UBND Tỉnh Đăk Nông 07/08/2017 Chỉ thị Chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.