Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11/tb-lthg 02/03/2020 Thông báo Trường TH Lê Thị Hồng Gấm thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh. Nội dung ôn tập, củng cố kiến thức cho các em học sinh, trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cụ thể như sau:
Số 01/TB-LTHG 08/01/2020 Thông báo
11/TB-LTHG 01/08/2019 Thông báo
09/TB-LTHG 01/07/2019 Thông báo
......./TB-THLTHG 27/11/2018 Thông báo
.../CV-LTHG 01/10/2018 Thông báo
Số.../CTr-LTHG 02/02/2018 Thông báo Chương trình họp phụ huynh lần 2 năm học 2017-2018