Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường, năm học 2020-2021

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 08/KH-LTHG
Ngày ban hành 08/03/2021
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về dạy học, tổ chức lớp học, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện tốt Chương trình giáo dục tiểu học; tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên có thành tích xuất sắc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội, động lực để giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua Hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó các cấp quản lý xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục và Đào tạo.
Xem văn bản Xem Online
Tải về